Sojusz Lewicy Demokratycznej

Piotr Rybiński

 

 

 

Powołany został komitet honorowy wyboru kandydata na burmistrza:
Samorząd Dobrych Ludzi (SDL)
Przewodniczącym został europoseł Janusz Zemke,
a wiceprzewodniczącą Danuta Brzoskowska.

Komitet wybrał Piotra RybiŃskiego jako kandydata na burmistrza Golubia – Dobrzynia.
 

Piotr Rybiński

KANDYDAT SDL W  GOLUBIU - DOBRZYNIU
NA BURMISTRZA MIASTA GOLUB - DOBRZYŃ

 

ur. 3 marca 1978 roku w Golubiu-Dobrzyniu. Ukończył Golubsko-Dobrzyńskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu (1985 -1993) i Liceum Ogólnokształcące
w Golubiu-Dobrzyniu (1993-1997). Ukończył Politologię na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego (1997-2001) – obecny Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy. Zaczynał pracę w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, kilka lat spędził za granicą. Obecnie, od kilku lat pracuje jako specjalista, konsultant, koordynator w projektach skierowanych dla MŚP i NGO w wiodącej instytucji otoczenia biznesu
w województwie. Odegrał jedną z kluczowych ról w pilotażowym, innowacyjnym projekcie zwrotnych instrumentów finansowych dla organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego: “PI: Fundusz Pożyczkowy Ekonomii Społecznej”. Na bieżąco podnosi kwalifikacje m.in. zdobywając kompetencje jako doradca biznesowy dla organizacji pozarządowych. Zna język angielski.

Prywatnie: żonaty od 8 lat. Dwóch synów: Maksymilian i Stanisław. Mieszkaniec dobrzyńskiej części naszego miasta. Dawniej, m.in.: wieloletnia służba w szeregach ministrantów, ... rola w pierwszym polskim filmie gore. Hobby: fotografia, dobry film i muzyka.

 

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z