Sojusz Lewicy Demokratycznej

Elżbieta Arbart

Elżbieta Arbart:

Radna powiatu golubsko–dobrzyńskiego kilku minionych kadencji. Była członek Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki oraz Komisji Oświaty i Kultury. Na początku swojej kadencji była Przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury, jednak na znak protestu wobec podejmowanych działań przez Zarząd Rady Powiatu zrezygnowała z tej funkcji. Inicjatorka i gorąca orędowniczka wielu inicjatyw, w tym:

-jako jedyna radna z Gminy Kowalewo Pomorskie stanęła w obronie Warsztatów Terapii Zajęciowej;

- wnioskowała, aby huczne obchody jubileuszu powiatu, które wypadają w styczniu 2015r. nie odbywały się we wrześniu tego roku ( a więc wcześniej),

- wnioskowała o wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Sierakowie,

- jako jedyna radna walczyła o środki dla Specjalistycznej Logopedycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kowalewie Pomorskim,

- w znacznym stopniu przyczyniła się do utrzymania biblioteki powiatowej w Golubiu – Dobrzyniu,

- działając dla dobra dzieci z rodzin objętych opieką MGOPS w Kowalewie Pomorskim, a uczących się w Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie skorzystała z nieodpłatnej propozycji zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla dzieci z uboższych rodzin edycji kursu w ramach programu posła J. Zemke „Learning English is Fun”;

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie: wychowania plastycznego (UMK Toruń); historii i społeczeństwa (UMK Toruń); marketingowego zarządzania oświatą (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie). Jest członkiem Stowarzyszenia ARS działającego przy MGOK w Kowalewie Pomorskiem oraz grupy plastycznej „Plener” w Toruniu.

Od 2001 roku pełni funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie.

Za dotychczasową pracę i działalność została odznaczona brązowym krzyżem zasługi i złotą honorową odznaką LZS.

Od Kwietnia 2016 pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Powiatu SLD w Golubiu-Dobrzyniu.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z