Sojusz Lewicy Demokratycznej

Stefan Borkowicz

 

Urodził się w 1951 roku w Golubiu – Dobrzyniu  w rodzinie chłopskiej w Dulsku gm. Radomin. Zaczynał pracę jako robotnik murarz. W latach siedemdziesiątych XX wieku próbował działalności na własny rachunek zakładając Zakład Murarski w Nowym Mieście Lubawskim. W 1971 roku ukończył Technikum Budowlane w Toruniu a potem Akademię Techniczno Rolniczą  w Olsztynie ( Obecnie Uniwersytet Warmiński – Mazurski ) na wydziale budownictwa lądowego. Wlatach 1983 – 1985 studiował nauki politycznena MWPSz w Moskwie.Tytuł magistra uzyskał w 1988 roku na Wydziale Nauk Społeczno – Politycznych Akademii Nauk Społecznych w Warszawie.
Bardzo wcześnie już jako dziecko z rodziny rolniczej a potem pracując na terenie gminy Radomin zapoznał się z problemami rolników. Kolejno pracował w  Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” a potem jako Inspektor  d.s. budownictwa. W 1978 roku  został radnym w Gminnej Radzie w Radominie i pełnił tę funkcję społeczną do1982 roku .
W tym samym czasie rozpoczął swoją drogę polityczną. Sekretarz  KG PZPR w Radominie, Następnie pełnił funkcję Zastępcy Kierownika wydziału Rolnego KW PZPR w Toruniu.
Od 1986 roku  do 1989 roku I Sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej  (PZPR) w Golubiu – Dobrzyniu.

 Po upadku systemu socjalistycznego początkowo zajął się  działalnością gospodarczą. Od początku pomagał ludziom starając się zatrudniać w swoim przedsiębiorstwie na dogodnych warunkach.
Kierowany nabytą w okresie PRL potrzebą niesienia pomocy ludziom wstąpił w 1993 roku do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej.
W latach 1998 do 2006 wybrany dwie kolejne kadencje Radnym Województwa Toruńskiego.
W międzyczasie w latach 2001 – 2002  studiował w Akademii Bydgoskiej im Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny w zakresie „Kontaktów Międzynarodowych i Dyplomacji”Aktualnie pozostaje działaczem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Został też członkiem Rady Krajowej SLD..

Do kwietnia 2016 r pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu SLD w Golubiu-Dobrzyniu.

 W życiu społecznym posiada duży dorobek w pracy na rzecz miasta.Jako I Sekretarz KM PZPR był zaangażowany w współtworzenie wielu przedsięwzięć z zakresu infrastruktury , które po dzień dzisiejszy służą mieszkańcom miasta.Najważniejsze za nich to oczyszczalnia ścieków, ujecie wody, ciepłownia , most na rzece Drwęcy  oraz  działalność na rzecz budowy mieszkań.
Był inicjatorem powstania w Golubiu – Dobrzyniu m.innymi Sądu Rejonowego, Prokuratury oraz Notariatu co dało podstawę pod przywrócenie w Golubiu – Dobrzyniu Powiatu w ramach kolejnej reformy administracyjnej.
Działając jako radny sejmiku wojewódzkiego spełnił takie deklaracje wyborcze jak filia Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego  gdzie można ukończyć studia podyplomowe oraz  filia Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej gdzie można uzyskać tytuł licencjata.
Z jego inicjatywy zostało zmodernizowane skrzyżowanie w Lipnicy oraz droga między Golubiem – Dobrzyniem a Kowalewem Pomorskim a także główna arteria komunikacyjna przez miasto.
Wiele pracy włożył na rzecz uratowania Szpital w Golubiu – Dobrzyniu oraz w budowę Strażnicy Pożarnej.
Dowiódł, że posiada  zdolność skupiania wokół siebie ludzi mających realne możliwości  pomocy miastu. Dowodem na to jest  wizyta w Golubiu – Dobrzyniu Aleksandra Kwaśniewskiego Prezydenta RP, Ministra Zdrowia, Komendanta Głównego Policji, francuskich ekspertów rządowych  z zakresu gospodarki oraz wielu posłów i senatorów. Aktualnie obok działalności politycznej w Radzie Powiatu SLD prowadzi działalność gospodarczą.

Lewica ma teraz niewielki wpływ na to co się dzieje w powiecie. Jednak w ostatnim okresie Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców wytypowało go do(PRZ)  Powiatowej Rady Zatrudnienia czyli został członkiem Powiatowej Rady Zatrudnieniai będzie miał większe możliwości wpływania na rozwój przedsiebiorczości i na zagadnienia związane z zatrudnieniem
   Jest Żonaty. Ma dwoje dzieci. Ma też już wnuków,
Na moje  pytanie :Skąd tak duże Twoje zaangażowanie na lewicy. Co powoduje, że nadal na lewicy działasz. No bo jednak w jakiś sposób ustawiłeś się w życiu. Zabezpieczyłeś siebie, dzieci i tak dalej i co cię jeszcze z lewicą trzyma?

Odpowiada

„:żeby tu odpowiedzieć to mogę  odpowiedzieć słowami żony, że to co trzyma mnie na lewicy może ze mnie „wyciągnąć tylko piach”czyli tą pasję społecznikowską, tę chęć wspomagania ludzi i to jest po pierwsze, po drugie  w promieniu około 20 kilometrów ludzie się przyzwyczaili jak mają problemy no to gdzie? No to warto iść do Stefana. Jestem dla nich zawsze tym I sekretarzem KM PZPR w Golubiu – Dobrzyniu”.   

Opracował :Edmund „Bared” Bartusiak Golub – Dobrzyń  17 marca 2013 rok

Od 15 marca 2016 pełni funkcję prezesa PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu i jednocześnie dyrektora Zamku.

 • Adres:
  Golub - Dobrzyń ul. Konopnickiej 3
 • Telefon:
  692409714
 • E-mail:
  borkowiczsld@wp.pl
 • www:

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z